Regulamin

 

Regulamin Księgarni Internetowej Wydawnictwa Veni Vidi Vici

 

Księgarnia Internetowa Wydawnictwa Veni Vidi Vici działająca po adresem internetowym www.venividivici.com.pl jest prowadzona w imieniu Wydawnictwa Veni Vidi Vici s. c. przez firmę "Majorka" Jan Majorczyk z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 7/2u, 31-123 Kraków.

 

Składanie i realizacja zamówień

1.  Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Do korzystania z Księgarni wymagany jest dostęp do sieci Internet, posługiwanie się przeglądarką stron www oraz programem obsługującym pocztę elektroniczną, a także posiadanie adresu e-mail.

2.  Zamówienia Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.venividivici.com.pl, na której to stronie znajdują się m.in. informacje dotyczące towarów sprzedawanych przez Księgarnię Internetową Bona.

3.  Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Wszystkie dane kontaktowe zarówno wydawnictwa jak i firmy "Majorka" Jan Majorczyk znajdują się na stronie: „http://www.venividivici.com.pl/pl/i/Kontakt/15”.

4.  Aby złożyć zamówienie klient nie musi się rejestrować, konieczne jest podanie niezbędnych dla realizacji zamówienia danych oraz akceptacja regulaminu.

5.  Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go (opcja „wyślij”) na adres www.venividivici.com.pl.

6.  W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

 • dane osobowe Klienta, adres dostawy i adres na fakturze,
 • zamawiany towar - co najmniej jedną pozycję wraz z ceną i symbolem,
 • sposób dostawy,
 • formę płatności
 • numer telefonu

7.  Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

8.  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczną odpowiedź potwierdzającą jego złożenie. Księgarnia Internetowa zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.

9.  W przeciągu 24 godzin (dni robocze) od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez pocztę e-mail.

10.Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 

Terminy i formy realizacji zamówienia

1.  Przy każdym towarze podany jest orientacyjny termin realizacji zamówienia, liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów z Księgarni Internetowej, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie przez Klienta towarów o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie najdłuższego czasu realizacji z podanych lub w partiach − w zależności od terminu dostępności towaru. Każdorazowo Klient ma prawo decydowania o łącznym bądź rozdzielnym sposobie realizacji zamówienia.

2.  Zamówione towary mogą być dostarczone na terenie Polski według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na wskazany przez Klienta adres.

3.  Termin dostarczenia zamówionych towarów pod adres krajowy za pośrednictwem Poczty Polskiej od momentu wysyłki wynosi ok. 3 - 5 dni roboczych, za pośrednictwem firmy kurierskiej ok. 1 - 3 dni roboczych.

4.  Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane Pocztę Polską lub firmę kurierską, przy czym Klient ponosi całkowite koszty tej przesyłki.

 

Ceny, formy płatności

1.  Wszystkie ceny towarów znajdujących się w ofercie Księgarni Internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny zamieszczone przy towarze nie uwzględniają kosztów przesyłki.

2.  Wysokości zryczałtowanych kosztów przesyłki podane są w zakładce wysyłka.
Księgarnia Internetowa może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie internetowej www.venividivici.com.pl

3.  Księgarnia Internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Księgarni oraz wprowadzania nowych towarów.

4.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić według wyboru klienta:

 • pobraniem przy odbiorze towaru,
 • kartą kredytową
 • przelewem internetowym lub tradycyjnym na rachunek Księgarni Internetowej,

5.  Realizacja zamówienia zostaje rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni Internetowej (w przypadku płatności przy odbiorze) lub po otrzymaniu przez Księgarnię Internetową potwierdzenia o poprawnym wykonaniu płatności (w przypadku płatności kartą kredytową, przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym).

6.  Każda transakcja potwierdzana jest paragonem dołączanym do przesyłki. Faktura VAT wystawiana jest, gdy w formularzu zamówienia została wpisana nazwa Klienta oraz NIP, lub na życzenia Klienta wysyłana jest w terminie późniejszym.

 

Reklamacje

1.  Dokładamy wszelkich starań, aby w pełni sprostać oczekiwaniom Naszych Klientów. Nie możemy niestety wykluczyć pomyłek lub uszkodzenia towaru. Prosimy więc o natychmiastowy kontakt pod adresem reklamacje@m-books.pl lub numerem telefonicznie jeśli na przykład:

 • przysłany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem (np. niezgodność tytułów lub ilości egzemplarzy),
 • w książce występują błędy drukarskie (np. brakujące lub puste strony) lub doszło do uszkodzeń mechanicznych podczas transportu,
 • dostawa nie nastąpiła w odpowiednim terminie.

2.  Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Księgarnię przesyłki z reklamowanym towarem.

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.  Zgodnie z Art.7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku użycia, skopiowania lub zniszczenia towaru a w przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu lub naruszeniu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, a także w przypadku towarów z katalogu zagranicznego sprowadzonych dla Klienta na zamówienie indywidualne (import docelowy).

3.  Zwroty prosimy kierować na adres: "Majorka" Jan Majorczyk ul. Krupnicza 7/2u, 31-123 Kraków z dopiskiem „zwrot”. Księgarnia Internetowa dokona zwrotu jedynie wartości produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. Użytkownik dokonuje zwrotu na swój koszt.

4.  Księgarnia zobowiązuje się zwrócić kwotę równą uiszczonej przez Klienta cenie towaru i najtańszej dostępnej opcji przesyłki.

5.  Należności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

 

Dane osobowe

1.  Zapewniamy Klientów, że przestrzegamy prawa do prywatności i ochrony ich danych osobowych zgromadzonych w trakcie współpracy. Przypominamy, że również od Państwa zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów.

2.  Księgarnia Internetowa gromadzi dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi w celach

 • realizacji transakcji, w tym pobrania pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Dane Klienta mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej lub internetowego konta bankowego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest niezbędne dla dokonania zakupu;
 • poprawy jakości świadczonych przez nas usług i dostosowania ich do potrzeb użytkowników;
 • organizowania konkursów;
 • rozsyłania do użytkowników newslettera zawierającego informacje na temat nowości, wydarzeń, promocji. (Klient jest pytany czy chce otrzymywać newsletter podczas rejestracji);

3.  Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z wymogami polskiego prawa. 
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klientów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
Gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane osobowe Klienta mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości;

 

Gromadzenie informacji o użytkownikach

1.  Wszyscy użytkownicy Księgarni Internetowej mają możliwość zadawania pytań lub kontaktowania się z pracownikami Księgarni.. Księgarnia Internetowa M-Books przechowuje korespondencję z użytkownikami serwisu dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. W pewnych przypadkach, aby możliwe było udzielenie pełnej odpowiedzi na pytania użytkowników, ich adresy e-mailowe mogą zostać przekazane do naszych partnerów handlowych. Sytuacja taka może się zdarzyć na przykład przy negocjacji ceny i potrzebie określenia kosztów usługi.

2.  Klienci mogą odmówić zgody na wykorzystywanie przez Księgarnię danych osobowych dla celów marketingowych. Klientom przysługuje prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych i do ich zmiany. W każdym momencie można wystąpić o wykreślenie danych z bazy Księgarni i o zaprzestanie ich dalszego wykorzystywania.

3.  Księgarnia Internetowa analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

4.  Księgarnia Internetowa nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów i są przekazywane za zgodą zainteresowanych. Księgarnia nie wysyła masowej niezamówionej korespondencji, w szczególności o charakterze reklamowym. Księgarnia popiera wszelkie działania ograniczające zjawisko spamu w Internecie.

5.  Dane uzyskane przez Księgarnię dzięki wypełnieniu przez użytkownika zamówienia na newsletter, używane będą wyłącznie do wysyłania informacji o nowościach, usługach i promocjach. Członkowie list mailingowych mogą w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania listów elektronicznych przesyłanych przez Księgarnię .

 

Postanowienia ogólne

1.  Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania opinii, pytań i sugestii pod adres: internet@venividivici.com.pl

2.  W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2013 r.

Aktualności

Realizacja zamówień w okresie świątecznym

Wszystkie zamówienia złożone w  sklepie po 23 grudnia 2015 będą realizowane w dniu 28 grudnia 2015.


Premiera biografii Muhammada Alego.

Już wkrótce, bo 23 października premierę będzie miała najlepsza (tak, nie boimy się tego stwierdzenia ;-) ) dostępna na polskim rynku biografia boksera "Muhammad Ali. Moje życie, moja walka" autorstwa Thomasa Hausera.

 

Z tej okazji, jak zwykle przygotowaliśmy specjalną ofertę przedsprzedażową - do dnia premiery książkę możecie u nas zakupić 20% taniej!

czytaj całość »

Przedsprzedaż

Już w niedzielę, 14-go kwietnia rozpoczynamy przedsprzedaż naszego pierwszego tytułu - "Profesor, bankier i król samobójców"!

Z tej okazji czeka na Was specjalna promocja ;-)

Pierwsze 300 egzemplarzy książki sprzedawane będzie ze specjalnym 20% rabatem, i darmową dostawą za pośrednictwem paczkomatów InPost oraz Poczty Polskiej !

czytaj całość »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:08de270f1705742e8c7cbc25e9e20a7b#0}
Sklep internetowy Shoper.pl